About Image 01
About Image 02

Apka+

Stay in Touch

Opis produktu

Aplikacja pozwalająca na dodawanie ogłoszeń, ich przeglądanie i filtrowanie z możliwością płatności i wystawiania opinii. Posiadającą możliwość budowania portfolio z systemem wiadomości wewnętrznych.

...

Design interfejsu mobilnego

...

UX research

Celem jest stworzenie projektu interfejsu aplikacji mobilnej.

Funkcjonalności aplikacji będą określone na podstawie Product Discovery oraz zostanie przeprowadzony UX Research.

Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image

Zawiązanie współpracy z innymi podmiotami

Kluczowe cechy aplikacji

Wyrafinowany algorytm łączący fotografów z ofertami komercyjnymi oraz modelami z odpowiednimi możliwościami pracy na podstawie ich profili, preferencji i kompetencji.

Fotografowie oraz modele mogą tworzyć kompleksowe profile, które prezentują ich portfolio, doświadczenie oraz specjalizacje.

Użytkownik musi być na bieżąco z ofertami pracy w czasie rzeczywistym, zapewniając tym samym fotografom i modelom dostęp do najnowszych możliwości w branży.

Zoptymalizowane procesy aplikacji i rezerwacji ułatwiające modelom aplikowanie na wybrane oferty, a fotografom na wystawianie ogłoszeń i zarządzanie nimi.

Bezpieczny system komunikacji ułatwiający kontakt pomiędzy fotografami i modelami, umożliwiający płynną koordynację i współpracę.

Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień o nowych możliwościach pracy, statusie oraz innych ważnych aktualizacjach.
Product Description: Stay in Touch Application for Photographers and Models --v 5.2 Job ID: 9148ce04-4687-4cbd-a8bf-dcec15a4c853
Counter Image Icon

Opracowanie przyjaznej dla użytkownika aplikacji, która posłuży jako dedykowana platforma dla fotografów i modeli.

Counter Image Icon

Zapewnienie fotografom solidnego narzędzia do skutecznego prezentowania swoich portfolio, umiejętności i wiedzy specjalistycznej.

Counter Image Icon

Oferta dla modeli bogata w funkcje i interfejs do odkrywania różnorodnych ofert pracy, obejmujących różne branże i preferencje.

Counter Image Icon

Płynne nawiązywanie kontaktów, umożliwiające fotografom i modelom bezproblemową komunikację.

Counter Image Icon

Umożliwienie użytkownikom tworzenia szczegółowych profili, zapewniających całościową reprezentację ich możliwości, doświadczenia i stylu.

Counter Image Icon

Wdrożenie zaawansowanego algorytmu, który skutecznie łączy fotografów z odpowiednimi ofertami komercyjnymi i modelki z pasującymi ofertami pracy.

Counter Image Icon

Integracja systemu, aby modele mogli ubiegać się o pracę, a fotografowie mogli pozyskiwać talenty, upraszczając proces rekrutacji.

Counter Image Icon

Ustanowienie bezpiecznego systemu przesyłania wiadomości w aplikacji w celu ułatwienia jasnej i bezpiecznej komunikacji między fotografami i modelami.

Platforma odpowiada na wspólne wyzwanie, przed którym stoją zarówno Fotografowie, jak i Modelki, tworząc rozwiązanie, które wypełnia lukę między możliwościami komercyjnymi, a osobami poszukującymi pracy modelki.

Korzyści z aplikacji

 

 • Potencjał dla fotografów: Aplikacja umożliwia fotografom zwiększenie ich obecności w Internecie, dotarcie do szerszej publiczności i odkrycie ekscytujących możliwości komercyjnych.
 • Różnorodne możliwości pracy dla modeli: Modele uzyskują dostęp do różnorodnych ofert pracy, umożliwiając im odkrywanie i ubieganie się o stanowiska zgodne z ich umiejętnościami i aspiracjami.
 • Wydajność i wygoda: Zarówno fotografowie, jak i modelki doświadczają zwiększonej wydajności i wygody w procesie rekrutacji i poszukiwania pracy.
 • Współpraca społeczności: Wspieranie poczucia wspólnoty i współpracy poprzez łączenie podobnie myślących profesjonalistów z branży fotograficznej.
 • Innowacja w networkingu: Aplikacja stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie networkingu, łącząc profesjonalistów w celu tworzenia znaczących połączeń i współpracy.

Ostatecznym celem jest stworzenie integracyjnej i wspierającej platformy, która zrewolucjonizuje sposób, w jaki fotografowie reklamują się, a modelki znajdują oferty pracy. Poprzez płynne funkcje i projekt zorientowany na użytkownika, aplikacja ma na celu przyczynienie się do sukcesu i rozwoju osób w dynamicznej dziedzinie fotografii.

shape-01
Perspektywa Fotografów

Perspektywa Modeli

Głównym celem jest opracowanie kompleksowej aplikacji, która zaspokoi potrzeby zarówno fotografów, jak i modeli, wspierając dynamiczny ekosystem, w którym profesjonaliści mogą płynnie łączyć się i współpracować.

Cechy:

 • Stworzenie aplikacji przyjaznej dla użytkownika, która będzie służyć jako dedykowana platforma dla fotografów i modeli.
 • Propozycja solidnego narzędzia, które pozwoli im skutecznie zaprezentować swoje portfolio, umiejętności i wiedzę.
 • Ułatwienie kontaktu, umożliwiając fotografom i modelom łatwe połączenie.
 • Umożliwienie użytkownikom tworzenie szczegółowych profili zapewniających holistyczne przedstawienie ich zdolności, doświadczenia i stylu.
 • Zaimplementowanie zaawansowanego algorytmu, który skutecznie dopasowuje fotografów do odpowiednich ofert komercyjnych oraz modele do pasujących im okazji pracy.
 • Zintegrowanie uproszczonego systemu, który umożliwi składanie ofert  i pozyskiwanie talentów, upraszczając proces rekrutacji.
 • Ustanowienie w aplikacji bezpiecznego systemu wiadomości umożliwiającego jasną i bezpieczną komunikację między fotografami i modelami.
 • Transparentny system recenzji i ocen.
 • Bieżące aktualizacje dotyczące ofert pracy, statusów aplikacji i innych ważnych informacji.
shape-05

Opis roli: UX Designer/Product Manager

Jako projektant UX i menedżer produktu aplikacji „Stay in Touch”, moje obowiązki obejmowały wieloaspektową rolę, która rozciągała się od początkowej fazy ideacji do ostatecznego dostarczenia produktu. Łącząc umiejętności projektanta User Experience (UX) ze strategicznym nadzorem menedżera produktu, moja rola odegrała kluczową rolę w kształtowaniu sukcesu aplikacji.

Kluczowe obowiązki:

 • Koncepcja i pomysł: Zainicjowałem i przyczyniłem się do konceptualizacji aplikacji „Stay in Touch”, definiując jej podstawowe cechy, funkcjonalności i ogólne wrażenia użytkownika.
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika: Kierowałem procesem projektowania doświadczeń użytkownika, zapewniając skupienie się na tworzeniu intuicyjnego i angażującego interfejsu zarówno dla fotografów, jak i modeli.
 • Przeprowadzenie cyfrowej szkieletyzacji i prototypowania o niskiej wierności w celu wizualizacji struktury aplikacji i przepływu użytkownika, iteracyjne udoskonalanie projektu.
 • Badania użyteczności: Zorganizowałem badania użyteczności w celu zebrania informacji na temat zachowań użytkowników, preferencji oraz pain points, kierując iteracyjnymi ulepszeniami projektu aplikacji.
 • Definiowanie funkcji: Współpracowałem z interesariuszami w celu zdefiniowania i ustalenia priorytetów funkcji, dostosowując je do potrzeb fotografów i modeli w konkurencyjnej branży fotograficznej.
 • Integracja dostępności: Upewniłem się, że aplikacja jest zgodna ze standardami dostępności, dzięki czemu jest przyjazna dla różnych użytkowników.
 • Iteracyjny proces projektowania: Zastosowałem iteracyjne podejście do projektowania, biorąc pod uwagę opinie użytkowników i interesariuszy w celu zwiększenia użyteczności aplikacji i ogólnego zadowolenia użytkowników.
 • Zarządzanie produktem: Nadzorowałem kompleksowym cyklem zarządzania produktem, dostosowując zespół programistów do strategicznych celów aplikacji i zapewniając terminową dostawę.
 • Komunikacja i współpraca: Ułatwiałem  skuteczną komunikację i współpracę między zespołami wielofunkcyjnymi, w tym programistami, marketingowcami i innymi kluczowymi interesariuszami.
 • Zapewnienie jakości: Ściśle współpracowałem z zespołami QA w celu przeprowadzania dokładnych testów, identyfikowania i rozwiązywania wszelkich problemów w celu dostarczenia dopracowanej i niezawodnej aplikacji.
 • Optymalizacja po uruchomieniu: Monitorowałem wydajność po uruchomieniu, zbieranie opinii użytkowników i wdrażanie ciągłych ulepszeń w celu poprawy funkcjonalności aplikacji i doświadczenia użytkownika.

Aplikacja „Stay in Touch”, zaprojektowana i zarządzana pod moim kierownictwem, jest świadectwem udanej integracji zasad projektowania zorientowanego na użytkownika ze strategicznym zarządzaniem produktem. Aplikacja ma na celu zrewolucjonizowanie branży fotograficznej poprzez zapewnienie wydajnej i wzmacniającej platformy dla fotografów i modelek do łączenia się, współpracy i rozwoju w swoich rolach.

 

Odkrywanie produktów w rozwoju aplikacji „Stay in Touch”

W kontekście aplikacji „Stay in Touch” proces odkrywania produktu odegrał kluczową rolę w kształtowaniu cech i funkcjonalności aplikacji. Jako projektant UX i menedżer produktu zastosowałem systematyczne podejście do odkrywania, definiowania i walidacji kluczowych aspektów projektu i funkcjonalności aplikacji.

Kluczowe aspekty odkrywania produktów:

 • Badania rynku: Przeprowadziliśmy dogłębne badania rynku, aby zrozumieć dynamikę branży fotograficznej, identyfikując wyzwania stojące zarówno przed fotografami, jak i modelkami w zakresie skutecznego łączenia się i współpracy.
 • Rozwój persony użytkownika: Stworzyliśmy szczegółowe persony użytkowników dla fotografów i modelek, zagłębiając się w ich motywacje, bolączki i preferencje. Pomogło to stworzyć rozwiązanie, które spełniało specyficzne potrzeby każdej grupy użytkowników.
 • Analiza konkurencji: Przeanalizowano istniejące aplikacje i platformy dla fotografów i modelek, identyfikując luki i możliwości różnicowania. Analiza konkurencji dostarczyła informacji na temat unikalnej propozycji wartości aplikacji „Stay in Touch”.
 • Warsztaty dla interesariuszy: Współpraca z interesariuszami w celu ustalenia priorytetów funkcji w oparciu o ich wpływ na doświadczenie użytkownika i zgodność z nadrzędnymi celami aplikacji. Obejmowało to rozważenie wykonalności i użyteczności każdej funkcji
 • Feedback: Ustanowiono ciągłą  informację zwrotną z zespołem programistów, włączając ich spostrzeżenia techniczne do procesu odkrywania produktu. Zapewniło to, że proponowane funkcje były nie tylko przyjazne dla użytkownika, ale także technicznie wykonalne.
 • Rozwój iteracyjny: Przyjęto iteracyjne podejście do rozwoju, pozwalające na elastyczność i adaptację w miarę postępu projektu. Ten iteracyjny cykl obejmował ciągłe ulepszanie funkcji w oparciu o bieżące informacje zwrotne i trendy rynkowe.
 • Weryfikacja założeń: Aktywnie starałem się zweryfikować założenia przyjęte podczas fazy odkrywania produktu poprzez testy użytkowników, zapewniając, że produkt końcowy jest ściśle zgodny z oczekiwaniami użytkowników.

Wysiłki związane z odkrywaniem produktu zakończyły się dobrze zdefiniowaną roadmapą dla aplikacji „Stay in Touch”, identyfikującą priorytetowe funkcje, podróże użytkowników i ogólne wrażenia użytkownika. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu interesariuszy i potencjalnych użytkowników w proces odkrywania, powstały produkt był nie tylko solidny technicznie, ale także rezonował z docelowymi odbiorcami, kładąc podwaliny pod udany rozwój i uruchomienie.

Obowiązki związane z tworzeniem aplikacji „Stay in Touch”

Jako projektant UX i menedżer produktu dla aplikacji „Stay in Touch”, moja rola obejmowała szeroki zakres obowiązków w całym cyklu rozwoju produktu. Obowiązki te miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia zorientowanego na użytkownika i skutecznego projektu, który spełniał potrzeby zarówno fotografów, jak i modeli.

1. Odkrywanie produktu:
Prowadziłem fazę odkrywania produktu, przeprowadzając dogłębne badania rynku, warsztaty z interesariuszami i analizy konkurencji w celu określenia strategicznego kierunku aplikacji.

2. Badania i wywiady z użytkownikami:
Przeprowadzenie kompleksowych wywiadów i sesji badawczych z użytkownikami w celu uzyskania wglądu w konkretne potrzeby, bolączki i preferencje fotografów i modeli.

3. Wireframing i prototypowanie:
Wykorzystanie zarówno papierowych, jak i cyfrowych technik wireframingu do stworzenia szkieletowych zarysów interfejsu i funkcjonalności aplikacji. Opracowanie prototypów o niskiej wierności w celu wizualizacji podróży użytkownika i interakcji.

4. Badania użyteczności:
Zaprojektowałem i przeprowadziłem badania użyteczności w celu oceny skuteczności i wydajności interfejsu aplikacji. Gromadzenie danych jakościowych i ilościowych w celu informowania o iteracjach projektowych.

5. Kwestie dostępności:
Zapewniłem, że aplikacja została zaprojektowana z myślą o dostępności, zgodnie z najlepszymi praktykami, aby platforma była dostępna i przyjazna dla osób o różnych potrzebach.

6. Iteracyjne projektowanie:
Wdrożyłem iteracyjny proces projektowania, uwzględniający informacje zwrotne od interesariuszy, użytkowników i zespołów programistycznych w celu udoskonalenia i ulepszenia projektu aplikacji na różnych etapach.

7. Prototypowanie:
Zaprojektowałem prototypy, które zapewniały szczegółową reprezentację projektu wizualnego aplikacji, interakcji i ogólnej estetyki.

8. Współpraca międzyfunkcyjna:
Ścisła współpraca z zespołami wielofunkcyjnymi, w tym programistami, marketingowcami i interesariuszami biznesowymi, w celu zapewnienia zgodności między celami projektowymi a ogólnymi celami projektu.

9. Projektowanie zorientowane na użytkownika:
Utrzymywałem silny nacisk na zasady projektowania zorientowanego na użytkownika, opowiadając się za rozwiązaniami, które zaspokajały potrzeby użytkowników, a jednocześnie były zgodne z celami biznesowymi aplikacji.

10. Dokumentacja:
Przygotowałem kompleksową dokumentację dla wytycznych projektowych, przepływów użytkowników i wzorców interakcji, zapewniając jasną komunikację w całym zespole programistów.

11. Ciągłe doskonalenie:
Promowałem kulturę ciągłego doskonalenia, zachęcanie do regularnego przekazywania informacji zwrotnych i uczenia się na podstawie interakcji z użytkownikami w celu ciągłego ulepszania projektu.

Dzięki starannemu wypełnianiu tych obowiązków, aplikacja „Stay in Touch” została opracowana z przemyślanym i przyjaznym dla użytkownika projektem, oferując płynne wrażenia zarówno fotografom, jak i modelom. Iteracyjny charakter procesu projektowania zapewnił, że produkt końcowy nie tylko spełnił, ale i przekroczył oczekiwania użytkowników, przyczyniając się do ogólnego sukcesu aplikacji.

UX Research

Zrozumienie użytkownika jest kluczowym aspektem projektowania zorientowanego na użytkownika i rozwoju produktu. Obejmuje to prowadzenie badań użytkowników w celu zebrania informacji na temat potrzeb, zachowań i preferencji docelowych odbiorców. W tym procesie stosuje się kilka narzędzi i technik, w tym personę, opis problemu i mapę podróży użytkownika.

Badania użytkowników:

Badania użytkowników obejmują zbieranie danych o użytkownikach w celu zrozumienia ich potrzeb, motywacji, zachowań i punktów bólu:

 • Metody: Ankiety, wywiady, obserwacje, testy użyteczności i analizy mogą być wykorzystywane do gromadzenia danych jakościowych i ilościowych.
 • Cel: Informowanie o procesie projektowania poprzez dostarczanie wglądu w preferencje, oczekiwania i wyzwania użytkowników.
 • Personas: Personas to fikcyjne postacie stworzone na podstawie danych badawczych, reprezentujące różne segmenty użytkowników. Pomagają one w uczłowieczeniu i zrozumieniu grupy docelowej.
 • Tworzenie: Opracowanie person poprzez identyfikację wspólnych cech, zachowań i celów na podstawie wyników badań użytkowników.
 • Użycie: Projektanci odnoszą się do person podczas procesu projektowania, aby zapewnić zgodność rozwiązań z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników.

Stwierdzenia dotyczące problemów:

Stwierdzenia problemów wyrażają wyzwania lub problemy, z którymi borykają się użytkownicy i służą jako podstawa do projektowania rozwiązań:

 • Struktura: Jasno zdefiniuj problem, wpływ na użytkowników i pożądany rezultat.
 • Użycie: Stwierdzenia problemów kierują procesem projektowania, koncentrując się na zaspokajaniu konkretnych potrzeb użytkowników lub punktów bólu.

Mapy podróży użytkownika:

Mapy podróży użytkownika wizualnie przedstawiają kompleksowe doświadczenie użytkownika z produktem lub usługą, podkreślając punkty styku i emocje.

 • Komponenty: Zidentyfikuj kluczowe etapy, punkty styku, działania użytkownika, emocje i punkty bólu podczas podróży użytkownika.
 • Cel: Zrozumienie całościowego doświadczenia użytkownika, zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i zapewnienie spójności między interakcjami.

Związek między tymi pojęciami:

 • Badania użytkowników dostarczają podstawowych danych do tworzenia person, opisów problemów i map podróży użytkowników.

 • Personas pomagają projektantom wczuć się i zrozumieć różnorodne potrzeby różnych segmentów użytkowników.

 • Stwierdzenia problemów koncentrują wysiłki projektowe na rozwiązywaniu konkretnych problemów zidentyfikowanych w badaniach użytkowników.

 • Mapy podróży użytkownika wizualizują całe doświadczenie użytkownika, integrując spostrzeżenia z person i badań użytkowników w celu zidentyfikowania możliwości poprawy.

Podsumowując, koncepcje te działają spójnie, aby zapewnić, że proces projektowania jest skoncentrowany na użytkowniku, zaspokajając rzeczywiste potrzeby użytkowników i tworząc pozytywne i efektywne wrażenia użytkownika.

Wywiady

Formularz wywiadu

Dziękujemy za wyrażenie zainteresowania udziałem w naszych badaniach nad rozwojem aplikacji Stay in Touch. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i złożenie podpisu na dole, aby wyrazić zgodę na udział w badaniu.

**Dobrowolny udział:**
Udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie procesu bez żadnych konsekwencji.

**Gromadzenie i wykorzystywanie informacji:**
Podczas sesji wywiadów będziemy sporządzać notatki, za zgodą użytkownika nagrywać do celów badawczych. Wszystkie nagrania są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane poza naszym zespołem badawczym. Spostrzeżenia i opinie zebrane podczas wywiadu zostaną wykorzystane do ulepszenia aplikacji Stay in Touch. Jednak wszelkie dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pozostaną anonimowe, chyba że otrzymamy od Ciebie wyraźną zgodę.

**Informacje kontaktowe:**
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących szczegółów badania, prosimy o kontakt z [Imię i nazwisko] pod adresem [Dane kontaktowe].

**Zgoda:**
Podpisując poniżej, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś informacje podane powyżej. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na udział w tym badaniu.

– Imię i nazwisko uczestnika:

________________________________________

– Podpis uczestnika:

________________________________________

Dziękujemy za cenny wkład w rozwój aplikacji Stay in Touch. Twoje spostrzeżenia są bardzo cenne.

Wybór uczestników

Uczestnicy wywiadów zostali wybrani z różnych platform, w tym Facebooka, Fotoferii i polskiej strony internetowej poświęconej modelingowi. Ten zróżnicowany wybór ma na celu uchwycenie szeregu perspektyw i doświadczeń związanych z aplikacją Stay in Touch. Doceniamy gotowość osób z tych platform do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, które znacząco przyczynią się do rozwoju i ulepszania aplikacji.

Pytania do wywiadu

Dla fotografów

Odkrycia i preferencje:

 • Jak obecnie odkrywasz i poznajesz komercyjne oferty lub projekty jako fotograf?
 • Jakie czynniki są dla Ciebie najważniejsze przy rozważaniu oferty handlowej?Czy możesz opisać wyzwania, przed którymi stoisz, aby być na bieżąco z odpowiednimi możliwościami?
 • Przepływ pracy i komunikacja:
 • Opowiedz mi o swoim typowym przebiegu pracy, gdy znajdziesz interesującą Cię ofertę handlową.
 • Jak wolisz komunikować się z potencjalnymi klientami lub współpracownikami?
 • Jakie funkcje lub narzędzia usprawniłyby proces komunikacji i współpracy

Aplikacja zapewniająca stały kontakt z użytkownikiem:

 • Jakie funkcje byłyby dla Ciebie najbardziej wartościowe w aplikacji dla fotografów?
 • Jak często chciałbyś otrzymywać aktualizacje lub powiadomienia o nowych możliwościach handlowych?
 • Czy istnieją określone preferencje dotyczące formatu powiadomień lub aktualizacji?

Wyzwania i bolączki:

 • Czy możesz podzielić się jakimiś wyzwaniami, przed którymi obecnie stoisz, nawiązując kontakty z potencjalnymi klientami lub znajdując odpowiednie projekty?
 • Jakie, jeśli w ogóle, frustracje napotykasz w obecnym procesie wyszukiwania i ubiegania się o oferty handlowe?

Dla modeli:

Poszukiwanie pracy i preferencje:

 • Jak obecnie szukasz ofert pracy w modelingu?
 • Jakie kryteria są dla Ciebie najważniejsze, gdy rozważasz pracę modelki?
 • Czy mógłbyś podzielić się trudnościami, jakie napotykasz, aby być na bieżąco z dostępnymi ofertami pracy dla modelingu?

Aplikacja i komunikacja:

 • Czy możesz opisać swoje typowe podejście podczas ubiegania się o pracę modelki, którą jesteś zainteresowana?
 • Jak wolisz komunikować się z dyrektorami castingów lub klientami podczas procesu aplikacji?
 • Czy istnieją konkretne funkcje, które zwiększyłyby Twoje doświadczenie w procesie komunikacji i aplikacji?

Aplikacja zapewniająca stały kontakt z użytkownikiem:

 • Jakie funkcje lub narzędzia można sobie wyobrazić w aplikacji typu stay-in-touch dla modeli, które usprawniłyby poszukiwanie pracy?
 • Jak często chciałbyś otrzymywać informacje o nowych możliwościach modelingu?
 • Czy są jakieś konkretne funkcje, które Twoim zdaniem wyróżniałyby aplikację dla modelek?

Wyzwania i bolączki:

 • Czy są jakieś wyzwania lub frustracje, które napotykasz w obecnym procesie znajdowania i ubiegania się o pracę modelki?
 • Jakie ulepszenia lub zmiany złagodziłyby te wyzwania?

Pytania te mają na celu zagłębienie się w obecne doświadczenia, preferencje i bolączki użytkowników, dostarczając cennych informacji do zaprojektowania aplikacji stay-in-touch, która zaspokoi ich specyficzne potrzeby.

Odpowiedzi

1. Fotograf (oferty komercyjne):
– „Często mam trudności ze znalezieniem nowych możliwości komercyjnych. Byłoby wspaniale, gdyby aplikacja mogła usprawnić ten proces.”
– „Szukam platformy, na której mógłbym zaprezentować swoje prace i łatwo nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami. Aplikacja mogłaby mi w tym pomóc.”

2. Modelka (oferty pracy):
– „Znalezienie pracy dla modelki może być wyzwaniem, zwłaszcza takiej, która odpowiada moim preferencjom. Mam nadzieję, że aplikacja usprawni to wyszukiwanie.”
– „Chcę platformy, która nie tylko zawiera listę ofert pracy, ale także pozwala mi stworzyć kompleksowy profil. Byłoby korzystne, gdyby aplikacja mogła to zaoferować.”

3. Ogólne wrażenia użytkownika:
– „Jestem podekscytowany pomysłem aplikacji łączącej fotografów i modelki. Mam nadzieję, że jest przyjazna dla użytkownika i prosta.”
– „Gdyby aplikacja mogła dostarczać spersonalizowane rekomendacje oparte na moich zainteresowaniach i preferencjach, byłby to przełom.”

4. Obawy i bolączki:
– „Prywatność jest dla mnie dużym zmartwieniem. Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób aplikacja zapewnia bezpieczeństwo moich danych osobowych.”
– „Korzystałem już z podobnych platform i obfitość nieistotnych ofert była problemem. Mam nadzieję, że ta aplikacja rozwiąże ten problem.”

5. Oczekiwania wobec aplikacji:
– „Oczekuję, że aplikacja będzie miała solidny system wyszukiwania i filtrowania, co ułatwi mi znalezienie tego, czego szukam.”
– „Integracja z funkcjami przesyłania wiadomości i planowania byłaby fantastyczna. Może to uprościć proces komunikacji między fotografami i modelkami.”

Pain Points

To frustrujące, gdy jesteś podekscytowany jakąś okazją, a okazuje się ona oszustwem.

Brak kontaktów.

Osoby szukające ofert sesji modelingowej mogą być sfrustrowane brakiem platformy do poszukiwania takich ofert.

Brak usług.

Stwierdzenie problemu: Na istniejących platformach brakuje usług weryfikacji dla fotografów, co zagraża bezpieczeństwu modelek, które mogą nie mieć pewności co do legalności otrzymywanych ofert.

Niezweryfikowane reklamy

Opis problemu: Brak zweryfikowanych ogłoszeń stwarza niepewność dla modeli i fotografów, prowadząc do braku zaufania do platformy.

Empathy Map

Persona

User Journey Map

Analiza konkurencji

Product Discovery

Dopasowanie produktu do rynku w kontekście aplikacji „Stay in Touch”, traktując ją jako portal fotograficzny:

1. Czy produkt pasuje do firmy?
Odnosi się to do tego, czy aplikacja „Stay in Touch” jest zgodna z nadrzędnymi celami i strategią portalu fotograficznego. Jeśli aplikacja uzupełnia model biznesowy i wartości portalu, prawdopodobnie pozytywnie przyczyni się do sukcesu firmy.

2. Czy rozwiązuje problem użytkownika?
W przypadku aplikacji „Stay in Touch” chodzi o to, czy aplikacja skutecznie zaspokaja potrzeby fotografów (zweryfikowane bezpieczeństwo) i modelek (znajdowanie legalnych ofert pracy). Jeśli aplikacja w zadowalający sposób rozwiązuje te kwestie, jest na dobrej drodze dla PMF.

3. Czy aplikacja jest przeznaczona dla wystarczającej liczby użytkowników?
Bada to, czy rynek docelowy (fotografowie i modelki) jest wystarczająco duży, aby uzasadnić rozwój i utrzymanie aplikacji. Sukces aplikacji zależy od posiadania znacznej bazy użytkowników w społeczności fotografów.

4. Czy zespół może ją zbudować?
– ocenia zdolność zespołu programistów do pomyślnego wprowadzenia aplikacji na rynek. Jeśli zespół posiada niezbędne umiejętności i zasoby, zwiększa to prawdopodobieństwo osiągnięcia PMF.

5. Czy użytkownik będzie wiedział, jak korzystać z rozwiązania?

Nawet jeśli aplikacja jest dobrze zaprojektowana, musi być przyjazna dla użytkownika i intuicyjna zarówno dla fotografów, jak i modeli. Złożony lub mylący interfejs może zniechęcić użytkowników, wpływając na sukces aplikacji.

Ocena aplikacji „Stay in Touch” pod kątem tych kryteriów pomaga ocenić jej gotowość do odniesienia sukcesu w konkretnym kontekście portalu fotograficznego.

Analiza ryzyka

KONTEKST BIZNESOWY:
Naszym celem jest stworzenie innowacyjnej aplikacji Stay in Touch, która zrewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie pozostają w kontakcie w świecie fotografii. Aplikacja ma na celu dostarczenie nie tylko funkcjonalności, ale także doświadczeń, które łączą profesjonalistów z branży i entuzjastów fotografii.

SYGNAŁY:
– Rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia komunikacji w społeczności fotograficznej.
– Zauważalna luka na rynku aplikacji integrującej fotografów i modelki w jeden ekosystem.
– Potrzeba usprawnienia organizacji projektów fotograficznych i wspierania nowych form współpracy.

OCZEKIWANE KORZYŚCI:
– Poprawa efektywności komunikacji w społeczności fotograficznej.
– Ułatwienie współpracy między fotografami i modelami.
– Stworzenie nowej, dynamicznej przestrzeni dla entuzjastów fotografii.

OGRANICZENIA:
– Ograniczony budżet na rozwój aplikacji.
– Konieczność ukończenia projektu w określonych ramach czasowych.

PROBLEM DO ROZWIĄZANIA:
– Segment użytkowników: Społeczność fotograficzna, obejmująca zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
– Problem do rozwiązania: Brak centralnego narzędzia integrującego profesjonalistów z branży fotograficznej i umożliwiającego sprawną komunikację i współpracę.

ROZWIĄZANIE:
Rozwój aplikacji Stay in Touch, zapewniającej kompleksową platformę do komunikacji, planowania projektów i dzielenia się inspiracjami w ramach społeczności fotograficznej.

CZYNNIKI NIEZNANE:
– Czy aplikacja spełni oczekiwania i zyska popularność w środowisku fotografów?
– Jakich konkretnych korzyści doświadczą użytkownicy?
– Jak rynek zareaguje na nowe narzędzie w tej dziedzinie?

Ocena niepewności dla aplikacji Stay in Touch, traktując ją jako dodatkową funkcję dla portalu fotograficznego Fotoferia:

 1. Rentowność biznesowa:

 • Ocena: 🟢 ZAUFANY
 • Dowody: Dostosowanie do OKR firmy i integracja z istniejącym portalem fotograficznym (Fotoferia) może przynieść synergiczne korzyści biznesowe.
 1. Wartość użytkownika:

 • Ocena: 🟡 NIEPEWNA
 • Dowody:  Wyniki wywiadów z użytkownikami sugerują, że istnieje zapotrzebowanie na taką aplikację. Ankieta wskazuje również na znaczną liczbę użytkowników, którzy widzą potrzebę znalezienia koncertów i zarabiania pieniędzy. Konieczne jest jednak monitorowanie, w jaki sposób ta funkcjonalność integruje się z potrzebami użytkowników portalu Fotoferia.
 1. Wykonalność:

 • Ocena: 🟠 RYZYKOWNE
 • Dowody: Pomimo trwających badań technicznych, ocena ryzyka została uznana za ryzykowną. Niemniej jednak, DEV Lead nie dostrzega obecnie znaczącego ryzyka. Integracja z Fotoferia może stanowić dodatkowe wyzwanie techniczne

Podsumowując, pomimo pewności co do rentowności biznesowej, istnieją obszary niepewności związane z wartością dla użytkownika, wykonalnością i integracją z istniejącym portalem Fotoferia. Niezbędne jest systematyczne monitorowanie tych obszarów i dostosowywanie strategii w miarę postępów projektu.

Wireframes i Prototyp

Storyboarding jest narzędziem do tworzenia silnego wizualnego połączenia pomiędzy spostrzeżeniami odkrytymi podczas badań i przepływem doświadczenia. Używanie storyboardów do szkicowania pomysłu pomaga projektantom pracować nad przepływem doświadczenia.

Wireframing pomaga mi realizować moje pomysły. Wireframe to podstawowy zarys cyfrowego doświadczenia, takiego jak aplikacja lub strona internetowa, który składa się z linii i prostych kształtów. Celem tworzenia szkieletów jest ustalenie podstawowej struktury strony i podkreślenie zamierzonej funkcji każdego elementu. Chcemy skupić się na strukturze i funkcji, zanim elementy wizualne, takie jak kolory lub czcionki, zostaną dodane do mieszanki.

Prototyp

Szkielety składają się z tekstu, podstawowych kształtów i linii, służąc jako szkielet dla projektu. Prototypy o niskiej wierności uzupełniają szkielety, zapewniając interesariuszom wizualną reprezentację, która nie zawiera szczegółowej treści ani kolorów. Ponieważ projekty ewoluują w czasie, to normalne, że na tym etapie nie ma dokładnego układu. Kluczem jest ustalenie jasnego zarysu, który skutecznie przekazuje pomysły.

 

Usability Study

Jednym z etapów badania UX jest przeprowadzenie badań, koncentrujących się na gromadzeniu danych poprzez badanie użyteczności. Badanie użyteczności ocenia, jak łatwo użytkownicy mogą wykonywać podstawowe zadania w ramach projektu, mając na celu zidentyfikowanie punktów bólu przed ostatecznym uruchomieniem produktu. Ten krok obejmuje obserwację użytkowników wchodzących w interakcję z produktem lub funkcją oraz przeprowadzanie wywiadów w celu zrozumienia ich doświadczeń.

Kolejnym krokiem jest analiza i synteza wyników uzyskanych z badań. Proces ten obejmuje znalezienie rzeczywistego znaczenia w zebranych danych. Analitycy szukają wzorców w danych ilościowych i badają trendy w danych jakościowych pochodzących z wywiadów z uczestnikami. Zrozumienie, dlaczego dane zachowują się w taki sposób, w jaki się zachowują, ma kluczowe znaczenie dla wyciągnięcia znaczących wniosków.

Ostatni krok obejmuje udostępnianie i promowanie spostrzeżeń uzyskanych z badań wśród interesariuszy projektu. Interesariusze projektu, osoby zaangażowane w projekt lub mające na niego wpływ, wymagają, aby wyniki badań były zgodne z kierunkiem projektu. Interesariusze mogą obejmować innych projektantów, kierowników działów lub inżynierów odpowiedzialnych za wdrożenie projektu. Stworzenie prezentacji jest niezbędne do przekazania metodologii badań, zebranych danych, wyciągniętych wniosków i zaleceń dotyczących rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

Silny związek między wnioskami z badań a rekomendacjami zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia proponowanych działań przez interesariuszy. Przeprowadzenie badań UX ma kluczowe znaczenie, ponieważ określa priorytety potrzeb użytkowników, zapewniając zrozumienie problemów użytkowników, które należy rozwiązać. Takie podejście wypełnia lukę między tym, co firma uważa za potrzeby użytkownika, a rzeczywistymi potrzebami użytkownika, zapobiegając rozwojowi drogich i czasochłonnych produktów, które mogą nie spełniać oczekiwań użytkowników.

Link

Link

Identyfikacja problemu

Zaobserwowano, że 2 z 5 uczestników zalogowało się bez problemów. Oznacza to, że proces logowania nie jest jasny dla większości użytkowników.

Zaobserwowano, że 2 z 5 uczestników uważa, że znalezienie oferty jest łatwe, co oznacza, że wyszukiwanie ofert nie jest wystarczająco proste dla użytkowników.

Zaobserwowano, że 2 z 5 uczestników uważa, że korzystanie z „wyszukiwania” jest łatwe. Oznacza to, że proces wyszukiwania nie jest jasny dla większości użytkowników.

Zaobserwowano, że 2 z 5 uczestników uważa, że korzystanie z „dat” jest łatwe. Oznacza to, że użytkownicy nie byli pewni, jak korzystać z systemu dat.

Zaobserwowano, że 2 z 5 uczestników pomyślnie wysłało wiadomości.
Oznacza to, że większość użytkowników nie wiedziała, jak wysłać wiadomość.

Wnioski

W oparciu o temat: niewielu użytkowników zalogowało się pomyślnie, wniosek jest taki: logowanie powinno zostać ulepszone.

W oparciu o temat: niewielu użytkowników z powodzeniem znalazło ofertę, wniosek jest taki: system ofert powinien zostać zmieniony na inny.

Opierając się na tym, że: niewielu użytkowników z powodzeniem skorzystało z wyszukiwania, wniosek jest następujący: wyszukiwanie powinno zostać ulepszone.

Na podstawie tego, że: niewielu użytkowników pomyślnie skonfigurowało daty, można stwierdzić, że daty powinny zostać ulepszone i ponownie przetestowane.

Na podstawie tego, że: niewielu użytkowników pomyślnie wysłało wiadomość, nasuwa się wniosek: skrzynka nadawcza wiadomości powinna zostać ulepszona i ponownie przetestowana.

 

Affinity diagram

Diagram pokrewieństwa to metoda syntezy, która organizuje dane w grupy o wspólnych tematach lub relacjach.

 

Poprawione wireframes 

Prototyp

 

Projekt interfejsu

Opuszczając stronę, tracisz okazję do skorzystania z wyjątkowej oferty na budowę strony!

Własna strona internetowa? Dobra decyzja! Oferujemy profesjonalne budowanie stron już od 800 zł! Zapisz się na darmową wycenę.

 • 150 motywów do wyboru
 • Generowanie treści, loga i grafik
 • Podpięcie analityki
 • Domena, SSL i serwer
 • Dostosowanie wyglądu motywu
 • System subskrypcyjny